ALTERNATIEF ZEEAQUARIUM

 

Dit aquarium,720 liter, draait al jaren op het Van Ommen Filtersysteem  (VOF-systeem),  een Eheimpot gecombineerd met een wierengoot in de lichtbak.

Zoals u op mijn webpagina  heeft kunnen lezen, plaats en onderhoud ik zeewateraquaria bij bedrijven en instellingen. Omdat het dagelijks onderhoud door een personeelslid van het desbetreffende bedrijf of instelling gedaan wordt, ik kom slechts 1 of 2 maal per maand langs voor het grotere onderhoud, moet dat onderhoud eenvoudig zijn. Ik gebruik dan ook in die gevallen slechts een Eheimpotfilter en\of een wierenfilter. Ik noem dit systeem met een knipoog, Het Van Ommen Filtersysteem.  ( VOF) In deze aquaria worden geen moeilijk houdbare dieren gehouden maar de normaal goed houdbare vissen en lagere dieren. Ook steenkoralen doen het goed. Dit Van Ommen Filtersysteem, biofilter in combinatie met het algen/wierenfilter, gebruik ik al vanaf de jaren zeventig met veel succes. De eiwifafschuimer had dit systeem naar de tweede plaats verdrongen, maar het VOF is, we leven nu in 2016, helemaal terug van weg geweest.

Het gebruik van het potfilter is algemeen bekend, het gebruik van een wierenfilter minder.

In de jaren zeventig woonde in Den Haag een zeeaquariaan die zijn bak liet draaien zonder filter. In dat aquarium groeide veel wieren die regelmatig geoogst werden. Omdat het erg lastig is wieren samen met koralen te houden, wieren groeien snel en kunnen de koralen door overgroeien beschadigen, is bij mijn weten deze manier van zeeaquarium houden niet aangeslagen.

Ik heb in de jaren zeventig de wieren buiten het aquarium gebracht en het Van Ommen Systeem  ( VOF) in het leven geroepen.

Ik gebruik een glazen goot gelijmd in de lichtbak/bovenkant van het aquarium en laat daar algen en wieren in groeien die regelmatig geoogst worden. De uitstroming van mijn potfilter komt in die goot uit en zorgt voor stroming. Het water dat de goot verlaat en het aquarium instroomt is praktisch nitraat- en fosfaatvrij. 

Resultaat, niet meetbaar nitraat en fosfaat in het aquarium. Zorg wel voor voldoende filtercapaciteit. Dit kan door metingen worden vastgesteld.

Bekijk de detailfoto's van dit aquarium en lees ook het onderwerp Het algen/wierenfilter

Interesse in deze goedkope alternatieve manier van zeeaquariumhouden? U kunt altijd contact met mij opnemen.

 

Het " alternatief " opstarten van een zeeaquarium.

Wanneer ik een aquarium snel wil opstarten of geen last wil hebben van ongenode gasten in mij aquarium vul ik het aquarium met zg vulsteen en dus niet met levend steen.

Voordelen:

 1. Goedkoop.

 2. Geen ongenode gasten zoals borstelwormen, krabben, enz.

 3. Aquarium kan sneller worden ingericht met bewoners omdat er geen rottende delen van bv levend steen aanwezig zijn. ( Snelheid van inrichten wordt bepaald door het gebruik van de hoeveelheid natuurlijk zeewater of zeewater uit een goed draaiend aquarium.)

Nadelen:

Het aquarium moet geŽnt worden d.m.v. bv filtermateriaal afkomstig uit een goed draaiend aquarium of d.m.v. zeewater en/of zeezand.

 

Ik heb al tientallen aquaria op deze manier ingericht zonder problemen. De bewering dat een zeewateraquarium moet worden opgestart d.m.v. grote hoeveelheden zg levend steen is onzin. Deze manier heeft meer nadelen dan voordelen.

Voordelen:

 1. Water wordt op een natuurlijke manier geŽnt.

 2. Er kunnen interessante dieren en wieren te voorschijn komen. (Persoonlijk vind ik dit een heel interessante periode. Bij goed levend steen kunnen er mooie wieren en ook in sommige gevallen koraaltjes te voorschijn komen).

Nadelen:

 1. Duur.

 2. Ongenode gasten komen ook mee.

 3. Het leven in en op de stenen gaat rotten. Er zitten altijd resten van levend materiaal op de zg levende stenen.

 4. Niet geschikt om het " alternatief aquarium " in te richten omdat het filtersysteem in deze opstartperiode hard moet werken (bv een eiwitafschuimer is dan nodig)

 5. Het duurt vele weken langer voordat u de levende have kunt plaatsen omdat de waterkwaliteit langer niet in orde is.

 6. Veel ( negatieve) alggroei en schimmels.

 

Wanneer u een aquarium start m.b.v. kunstmatig zeewater (zout gekocht in een aquariumzaak) moet u het aquarium wel meer tijd geven om

te stabiliseren. Altijd enten en meten.

 

Homepage